2011-11-25

Livsvisdom part 1

"Has it ever struck you...that life is all memory, except for the one present moment that goes by so quickly you hardly catch it going? It's really all memory...except for each passing moment."
Tennessee Williams

Sitter och läser om att hela livet handlar om minne i min psykologibok. Spontant vill jag värja mig mot idén... Allt jag inte minns känns ju meningslöst, och jag, med dåligt minne till på köpet, får ju ett lite sämre liv som inget kommer ihåg. Men, samtidigt, om man inte ser på det så cyniskt, så svartvitt, så är det ju fantastiskt hur minnen kan väcka känslor. Att krypa ihop i soffan med ett fotoalbum och bara hänge sig åt minnen av vad som varit, vad som format mig till den jag är och gjort mitt första kvartssekel i livet fantastiskt.

Så jag satsar på att leva i stunden, för att skapa fler tillfällen att minnas...