2008-02-05

Radionörd

Så var man där... Man slänger sig utan minsta tvekan dagligen med ord som superheterodynmottagare, amplitudmodulering och multiplexeringsteknik. Dagligen diskuterar man paragrafer i otroligt spännande reglementen som Ra1:an, FIB:en eller ACP125 och skämten låter numera "My anaconda is wet - I'm hot" eller "Bogey goes Gobblin", vilket för oss ledsystoperatörer har ett särskilt underhållsvärde. Visst är det underbart, och värre lär det bli med tanke på att vi har tio veckors teoretisk utbildning till framför oss...